Tin tức cây cảnh

Trồng cây xanh đường phố và công trình giao thông

Khoảng cách các cây được trồng tính từ mép lề đường từ 0,6m đến 1,0m căn cứ theo tiêu chuẩn phân loại cây (tham khảo bên dưới);

Cây xanh đô thị công trình giao thông

Cây xanh đô thị công trình giao thông

1. Cây xanh đường phố và các dải cây phải hình thành một hệ thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều loại cây trên một tuyến phố. Trồng từ một đến hai loại cây xanh đối với các tuyến đường, phố có chiều dài dưới 2km. Trồng từ một đến ba loại cây đối với các tuyến đường, phố có chiều dài từ  2km trở lên hoặc theo từng cung, đoạn đường.

2. Đối với các dải phân cách có bề rộng dưới 2m chỉ trồng cỏ, các loại cây bụi thấp, cây cảnh. Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở lên có thể trồng các loại cây thân thẳng có chiều cao và bề rộng tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trồng cách điểm đầu giải phân cách, đoạn qua lại giữa hai giải phân cách khoảng 3m – 5m để đảm bảo an toàn giao thông.

3. Tại các trụ cầu, cầu vượt, bờ tường nghiên cứu thiết kế bố trí trồng dây leo để tạo thêm nhiều mảng xanh cho đô thị, có khung với chất liệu phù hợp cho dây leo để bảo vệ công trình. Tại các nút giao thông quan trọng ngoài việc phải tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn giao thông tổ chức trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành mảng xanh tăng vẻ mỹ quan đô thị.

Tiêu chuẩn phân loại cây xanh

Cây loại 1 (cây tiểu mộc)

Chiều cao: £ 10m

Khoảng cách trồng: Từ  4m đến 8 m

Khoảng cách tối thiểu đối với lề đường: 0,6m

Chiều rộng vỉa hè: Từ 3m đến 5 m

Cây loại 2 (cây trung mộc)

Chiều cao: >10m đến 15m

Khoảng cách trồng: Từ 8m đến 12m

Khoảng cách tối thiểu đối với lề đường: 0,8m

Chiều rộng vỉa hè: Trên 5 m

Cây loại 3 (cây đại mộc)

Chiều cao:>15m

Khoảng cách trồng: Từ 12m đến 15m

Khoảng cách tối thiểu đối với lề đường: 1m

Chiều rộng vỉa hè: Trên 5 m

Theo Thông tư số 20/2005/TT-BXD