Triển Lãm Cây Cảnh tại ALCOBENDAS – Tây Ban Nha 2014

Tên quốc tế :
Xuất xứ :
Nghệ nhân :
Ngày nhập :
Giá bán :
Đanh giá - Nhân xét cây :

tbn2tbn3 tbn4 tbn 5 tbn 5 tbn 6 tbn 7 tbn8 tbn9 tbn11 tbn12 tbn13 tbn15 tbn16 tbn17 tbn18 tbn19 tbn21 tbn22 tbn197

                                                                                                 Nguồn:caycanhvietnam.com