Tin tức cây cảnh

Triễn lãm Bonsai Penang – Malaysia 06/2012

Triễn lãm Bonsai Penang – Malaysia 06/2012- Tác phẩm đoạt giải- Đây là những tác phẩm bonsai tuyệt đẹp và được đánh giá cao trong triển lãm Bonsai Penang – Malaysia năm 2012 lần này. Sự tinh tế và khác biệt hơn so với triển lãm bonsai 2011