Tin tức cây cảnh

Tổng hợp các tiểu cảnh bonsai của nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh

Tổng hợp các tiểu cảnh bonsai của nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh. Bản thân tôi đánh giá rất cao các tác phẩm tiểu cảnh Bonsai của nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh. Mỗi tiểu cảnh đều mang một cái hồn gửi gắm vào tác phẩm những bối cảnh làm cho con người ra thây được cái giá trị thực của cuộc sống. Có thể nói nghệ nhân cây cảnh Lâm Ngọc Vinh là người đi tiên phong trong sự sáng tạo của nghệ thuật Bonsai, mang thiên nhiên gần gũi với cuộc sống con người.

Sau đây là các tác phẩm bonsai của nghệ nhân cây cảnh Lâm Ngọc Vinh mà tôi sưu tầm được trên diễn đàn cây cảnh Việt Nam.