Tin tức cây cảnh

Sách cơ bản vể các loại cây bonsai và cây cảnh

Sách cây cảnh cho những người yêu thích cây cảnh và nghệ thuật Bonsai

1.Cây thế cơ bản
http://www.mediafire.com/?mykgg81hw47r5jt
2.Kỹ thuật bonsai cơ bản
http://www.mediafire.com/?1fd5kokcbkk7ku9
3. Nghệ thuật tạo hình
http://www.mediafire.com/?f2bwjwt54i2a4vk
Em siêu tầm được các bác vào đây tải về nhé
Có đầy đủ cả đó các bác à
4.Đây là sách quý về cây thế và đạo chơi cây
http://www.mediafire.com/?zmtyynntkmm
các bác vào đây tải về nhé
5.Phòng trừ sâu bệnh hại cây
còn đây là phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh
http://www.mediafire.com/?4ohldf0j1no