Tin tức cây cảnh

Sách chăm sóc cây cảnh trong nhà

Ebook chăm sóc cây cảnh trong nhà

Biên dịch: Nguyễn Minh Tiến

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôi nhà của bạn sẽ chưa thật sự hoàn chỉnh nếu chưa có cây cảnh. Cho dù cây xanh đó là những yếu tố được thêm vào như các chậu cảnh thay đổi theo mùa, hoặc gắn bó thân thiết như là những cây trồng cố định lâu năm ở một vị trí nào đó, chúng đều giúp mang lại sự sống cho ngôi nhà của bạn. Chúng ta không biết cây xanh có thể lắng nghe những lời trò chuyện hay không, nhưng ta chắc chắn là chúng sẽ đáp ứng lại với một sự chăm sóc tốt. Nếu bạn muốn cây trồng của bạn phát triển tốt, bạn phải biết rõ về những điều kiện mà những loại cây tương tự như chúng ta đã biết ở nơi hoang dã. Chính vì vậy mà bạn nên đọc cuốn sách này.

Download