Tin tức cây cảnh

Phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế giá trị cao

Ngày 11/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự. Đại hội Hội sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ tập trung khái quát những kết quả hoạt động chủ yếu, đồng thời thảo luận hướng hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

http://carersiw.org.uk/?event=cook-eat >> Hội sinh vật cảnh TP. Hải Phòng 18 năm xây dựng và phát triển

Order Adipex Pills >>Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam lần thứ V (2011-2016)

Theo báo cáo của Hội sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2007-2011, hiện nay hội có khoảng 159.000 hội viên trên cả nước với nhiều hình thức tổ chức mới và nhiều ngành sinh vật cảnh khác nhau như: câu lạc bộ, hiệp hội các ngành hàng, các hợp tác xã, các trạm giao dịch, các nhà vườn Buy Valium Nz cây cảnh.

nguyen-thien-nhan-sinh-vat-canh

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dự Đại hội.

Buy Clonazepam 0.5 Mg Thời gian tới đây, Hội sinh vật cảnh hướng tới mục tiêu tạo việc làm mới cho khoảng 600.000 lao động thường xuyên, 2 triệu lao động thời vụ, tham gia xây dựng quy hoạch sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ sinh vật cảnh ở các cấp, nâng tổng diện tích sản xuất sinh vật cảnh lên 80.000 ha vào năm 2016; cùng các ngành phấn đấu nâng tổng thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất sinh vật cảnh trên 17.000 tỷ đồng vào năm 2016, xuất khẩu đạt 180-200 triệu USD.

Phát biểu tại  Đại hội, Phó Thủ tướng  Ambien Generic Name Drug Classification Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp tích cực mà Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã tạo ra cho xã hội.

http://philipnashphotography.co.uk/portfolio-posts/side-image-3/feed/ Theo Phó Thủ tướng, mặc dù là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng Hội sinh vật cảnh đã từng bước đưa ngành sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế có giá trị cao, đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, thu hút khoảng 1,5 triệu lao động thường xuyên và 2 triệu lao động thời vụ. Điều đó đã chứng minh sức thu hút của hoạt động sinh vật cảnh đối với người dân trong việc nâng cao thu nhập và vấn đề tạo việc làm.

Buy Soma Pills Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới các cấp chính quyền cần quan tâm hỗ trợ tạo nền tảng để phát triển sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế sinh thái, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu cơ chế để các cấp hội tham gia thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp có liên quan đến lĩnh vực sinh vật cảnh mà hội có thế mạnh; Bộ Công Thương nghiên cứu chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất khẩu các sản phẩm cây cảnh có giá trị.