Tin tức cây cảnh

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh

NXB Hà Nội

ky-thuat-trong-hoa-cay-canhChương 1: Đại cương về hoa, cây cảnh
Cây hoa họ hoa hồng
Các cây hoa mai
Cây hoa họ cúc
Cây hoa thân củ, thân vảy trong liên bộ hành (Lilianae)
Cây hoa lan
Bảo quản hoa cắt
Trúc đào và cây họ trúc đào
Cây cảnh họ xương rồng và họ thầu dầu
Cây quất, cây phật phủ và cam quýt lưỡng dụng
Kỹ thuật tạo hình trong nghệ thuật hoa, cây cảnh
Cây sen, sen cạn, súng, thiết mộc lan
Cây xanh đô thị, Cây công trình

Download