Cây Cau Hawai

Cây cau Hawai
Tên quốc tế : Chamaedorea elegans (Cay Cau Hawai)
Xuất xứ : Việt Nam
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : 280.000
cay cau hawai cay cau hawai
Đanh giá - Nhân xét cây :

Họ: Arecaceae
Nguồn gốc xuất xứ: Mexico
Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam
Đặc điểm hình thái Cây Cau Hawai:
Thân, Tán, Lá: Cây mọc bụi, nhỏ, thấp, cao nhất 3m. Thân tròn màu xanh có đốt thưa, đều đặn. Lá kép lông chim, lá phụ dạng dải màu xanh bóng.
Hoa, Quả, Hạt: Cụm hoa ở các đốt già sát đất, màu vàng. Quả hình cầu.
Đặc điểm sinh lý, sinh thái:
Tốc độ sinh trưởng: Trung bình
Phù hợp với: Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần thích hợp làm cây trồng nội thất, giai đoạn còn nhỏ đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt. Nhân giống từ hạt hoặc tách bụi, mọc khỏe. Nhu cầu nước trung bình.