Cây Trầu Bà Chân Rết

Trầu bà chân rết
Tên quốc tế : Cây Trầu Bà Chân Rết
Xuất xứ : Việt Nam
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : Liên hệ trực tiếp
Đanh giá - Nhân xét cây :

Cây Trầu Bà Chân Rết

trau ba chan ret

trau ba chan ret