Cây Tháp Chàm

Cây Tháp Chàm
Tên quốc tế : Cây Tháp Chàm
Xuất xứ : Việt Nam
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : Liên hệ trực tiếp
Đanh giá - Nhân xét cây :