Cây sấu

Tên quốc tế :
Xuất xứ :
Nghệ nhân :
Ngày nhập :
Giá bán :
Đanh giá - Nhân xét cây :

Cây  cao toi 30 m. Cảnh smaller can canh and has lông nhung Color Xám tro. Lá mọc rất le, monitor lông chim length 30-45 cm, 11-17 Voi Lá mọc Chet để le. Phiên Lá Chet configure left xoan, the first round the root Nhơn, len 6-10 cm, rong 2,5-4 cm, dài, Nhân, Mắt below have a Gan floating unknown. Cum hoa part categories hoa chùm, mọc out ngọn cỏ almost ngọn; hoa smaller, Color space xanh, you lông mềm. Quả that categories result Hach configure questions det, route Lens between 2 cm, when the ninth Color yellow Sam; contains an Hat. Ra hoa to the Mùa Xuân – Ông and have a result to Mùa ông – thu, result was second to the stage tháng 7 until tháng 9 Quả to use for Tươi nau canh hay getting cùi Thít result of work for future giam hay mứt sấu, ô mai, sấu đập câu It also has a number of effect in control trị some of stock Bệnh and be used in y students equity transfer method Đông.

Cây sấu thích hợp trồng cây công trình và cây bóng mát trước công sở , tòa nhà  hay ven đường lớn vì cây có sức sống khỏe, chịu được gió bão lại cho bóng rộng