Cây Osaka vàng

Cay-Osaka-vang
Tên quốc tế : Cây Osaka vàng
Xuất xứ : Việt Nam
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : Liên hệ trực tiếp
Đanh giá - Nhân xét cây :

Cây Osaka vàng