Cây ngọc ngân

cay-ngoc-ngan
Tên quốc tế : Cây ngọc ngân
Xuất xứ : Châu Á nhiệt đới
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : Liên hệ trực tiếp
Đanh giá - Nhân xét cây :

Cây ngọc ngân là loại cây ưa ánh sáng 50% phù hợp với cây để bàn, cây ban công