Cây ngân hậu

cay-ngan-hau
Tên quốc tế : Cây ngân hậu
Xuất xứ : Châu Á nhiệt đới
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : Liên hệ trực tiếp
Đanh giá - Nhân xét cây :

Cây ngân hậu thích hợp cây để và cây văn phòng