Bonsai dáng cổ thụ

bonsai-dang-co-thu
Tên quốc tế : Bonsai
Xuất xứ : Nam Toàn
Nghệ nhân : Sưu tầm
Ngày nhập :
Giá bán : Liên hệ trực tiếp
Đanh giá - Nhân xét cây :