Tin tức cây cảnh

Cây cảnh Bonsai đẹp phong cách Sumo Shohin

Sumo Shohin là gì: Phong cách cây cảnh bonsai này có một tỷ lệ kích thước thân cây với kích thước tổng thể của cây 11/2 chu vi với chiều cao.